ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9 พร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ บ้านเย้าหนองห้า ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และมีพระราชดำริให้จัดตั้งพื้นที่แห่งนี้เป็น โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่