ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว

22 กันยายน พ.ศ. 2664 Array ( [year] => 2664 [date] => 22 [mon] => ก.ย. [fmon] => กันยายน )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2659 Array ( [year] => 2659 [date] => 21 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645 Array ( [year] => 2645 [date] => 28 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645 Array ( [year] => 2645 [date] => 28 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยวัว

19 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 19 [mon] => ส.ค. [fmon] => สิงหาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านเรกะติ

11 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 11 [mon] => ส.ค. [fmon] => สิงหาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านสาละวะ

02 เมษายน พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 02 [mon] => เม.ย. [fmon] => เมษายน )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองตาดั้ง

10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 Array ( [year] => 2563 [date] => 10 [mon] => ต.ค. [fmon] => ตุลาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยน้ำริน

13 มกราคม พ.ศ. 2563 Array ( [year] => 2563 [date] => 13 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยขี้หมี

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Array ( [year] => 2562 [date] => 17 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านพะตี้หม่อโจ

18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 Array ( [year] => 2561 [date] => 18 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านเมโลเด

24 มกราคม พ.ศ. 2561 Array ( [year] => 2561 [date] => 24 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองตาดั้ง

15 มกราคม พ.ศ. 2560 Array ( [year] => 2560 [date] => 15 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยฮ่อมล่าง

31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 Array ( [year] => 2557 [date] => 31 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านเลอผาโด้

25 ธันวาคม พ.ศ. 2555 Array ( [year] => 2555 [date] => 25 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด