ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว

22 กันยายน พ.ศ. 2664 Array ( [year] => 2664 [date] => 22 [mon] => ก.ย. [fmon] => กันยายน )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยวัว

19 ธันวาคม พ.ศ. 2663 Array ( [year] => 2663 [date] => 19 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2659 Array ( [year] => 2659 [date] => 21 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645 Array ( [year] => 2645 [date] => 28 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองห้า

28 มกราคม พ.ศ. 2645 Array ( [year] => 2645 [date] => 28 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านเลอะกรา

13 มกราคม พ.ศ. 2565 Array ( [year] => 2565 [date] => 13 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านปางกลาง

13 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 13 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านแม่ลง

01 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 01 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านสาละวะ

02 เมษายน พ.ศ. 2564 Array ( [year] => 2564 [date] => 02 [mon] => เม.ย. [fmon] => เมษายน )
รายละเอียด

ศศช.บ้านหนองตาดั้ง

10 ตุลาคม พ.ศ. 2563 Array ( [year] => 2563 [date] => 10 [mon] => ต.ค. [fmon] => ตุลาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยน้ำริน

13 มกราคม พ.ศ. 2563 Array ( [year] => 2563 [date] => 13 [mon] => ม.ค. [fmon] => มกราคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยขี้หมี

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Array ( [year] => 2562 [date] => 17 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยขี้หมี

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Array ( [year] => 2562 [date] => 17 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยขี้หมี

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Array ( [year] => 2562 [date] => 17 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยขี้หมี

17 ธันวาคม พ.ศ. 2562 Array ( [year] => 2562 [date] => 17 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด