ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

พระราชกรณียกิจในพื้นที่ ศศช.

royal duties in the area Thai hill tribe community learning center "Mae Fah Luang"

ศศช.บ้านมอตะหลั่ว

22 กันยายน พ.ศ. 2664 Array ( [year] => 2664 [date] => 22 [mon] => ก.ย. [fmon] => กันยายน )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยวัว

19 ธันวาคม พ.ศ. 2663 Array ( [year] => 2663 [date] => 19 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ศศช.บ้านห้วยมะโหนกคี

21 ธันวาคม พ.ศ. 2659 Array ( [year] => 2659 [date] => 21 [mon] => ธ.ค. [fmon] => ธันวาคม )
รายละเอียด

ข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

Information of the Hilltribe Thai Community Learning Center “Mae Fah Luang”

ข้อมูลบุคลากรครู ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

teacher personnel information Thai hill tribe community learning center "Mae Fah Luang"