ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ใน ศศช. พื้นที่ กพด.

13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เข้าชม 1 ครั้ง

กลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย กรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานโครงการพระราชดำริฯ ใน ศศช. พื้นที่ กพด. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านบวกอุ้ม อำเภอเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดน่าน