ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ประชุมจัดทำฐานข้อมูล ครั้ง 6

16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าชม 55 ครั้ง

วันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.วิเลขา ลีสุวรรณ ที่ปรึกษาสถาบัน กศน.ภาคเหนือ นำผู้บริหาร กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ที่สนองงานโครงการพระราชดำริ รับฟังการนำเสนอความคืบหน้าในการพัฒนาระบบสารสนเทศ Database System of Mae FahLuang HACLC (DM-HACLC) จากทีมงานจัตทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (DM-HACLC) ณ ห้องประชุม 1 อาคารสัมมนา สถาบัน กศน.ภาคเหนือ โดยมีนายสมชาย เด็ดขาด รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบัน กศน.ภารคเหนือ ผู้บริหาร กศน.จังหวัด ผู้บริหาร กศน.อำเภอ ที่สนองงานโครงการพระราชดำริ คณะทำงานจัตทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (DM-HACLC) ร่วมให้ข้อมูลความคืบหน้าในการจัดทำระบบสารสนเทศฯ