ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู ศศช.

15 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เข้าชม 1 ครั้ง

อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู ศศช.

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ พร้อมด้วยนางสาวเอื้อมพร ศรีภูวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ครู ศศช. และตรวจเยี่ยมนักเรียน-นักศึกษาศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่