ระบบฐานข้อมูลศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง”

ประชุมจัดทำฐานข้อมูล ครั้ง 5

16 มีนาคม พ.ศ. 2564 เข้าชม 70 ครั้ง

วันที่ 4-5 ของทีมงานจัตทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศศูนย์กาเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา "แม่ฟ้าหลวง" (ศศช) ครั้งที่ 5 เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศ คศช. สำนักงาน กศน. (Database System of Mae FahLuang GACLC (DM-HACLO) ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกยน 2563 ณ โรงแรมบย์ วินโตว์ แอท ซี อำเภอมืองชะอำ จังหวัดเพชรบุรี #ต่างคนต่างลุยงานที่ได้รับมอบหมาย ก่อนจะ Present ความคืบหน้าของการพัฒนาระบบ